Оферта

Публічний договір на замовлення, придбання, продаж та доставку Товарів


Цей договір між ТОВ «ХОРЕКАМАРКЕТ», в подальшому «ТОВ» та користувачем послуг інтренет-сайта, в подальшому - «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів, а також продажу Товарів через інтернет-сайт horecamarket.com.ua. Цей договір є змішаним договором відповідно до частини 2 статті 628 ЦК України. До правовідносин за даним договором застосовуються положення параграфу 2 глави 54 ЦК України та положення глави 68 ЦК України.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Замовник – фізична або юридична особа, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Оферти (особа, яка здійснила акцепт Оферти) у відповідності до п.3.3. Оферти.
1.2. Інтернет-сайт - сайт, що має адресу в мережі Інтернету horecamarket.com.ua, який належить компанії "ХОРЕКАМАРКЕТ" та призначений для надання інформації та оформлення замовлення товарів (та/ або оформлення доручення на придбання та доставку товарів) Замовнику на підставі цієї Оферти

1.3. Сайт – інтернет-сайт, що має адресу в мережі Інтернету horecamarket.com.ua.
1.4. Каталог – інформація про товари, які розміщені на сторінках (розділах) інтернет-сайту.
1.5. Товар - непідакцизні продовольчі, побутові та непродовольчі товари, інформація про які розміщена на сторінках інтернет-сайту.

1.6. Замовлення – рішення Замовника замовити товар та його доставку, яке оформлене в інтернет-супермаркеті та/або доручення на придбання та доставку товару.
1.7. Місце виконання договору – місце (адреса), зазначена Замовником, за якою доставляється товар Замовнику, або адреса узгоджена з ТОВ, у випадку самостійного вивозу товарів або відмови Замовника від доставки товару.
1.8. Представник Замовника – фізична особа, яка пред’явить роздруковане замовлення (доручення) або інший документ, що свідчить про укладання договору з ТОВ, Представник юридичної особи, крім вищезазначеного документу, зобов’язаний пред’явити довіреність на отримання товару та паспорт.
1.9. Перевізник – юридична особа або фізична особа – підприємець, який прийняв на себе за договором обов’язки по доставці товару до пункту призначення, зазначеного Замовником, а також видати товар Замовнику.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. ТОВ оприлюднює цей договір, який є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних та юридичних осіб відповідно до ст.633 ЦК України. 
2.2. Ця публічна оферта (в подальшому - «Оферта») визначає всі істотні умови договору між ТОВ та особою, яка акцептує Оферту.

2.3. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою або юридичною особою на території України, яка має намір замовити товар за допомогою інтернет-сайта, інформація про який розміщена на сайті horecamarket.com.ua.
2.4. Замовник беззаперечно приймає всі умови, які містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі та без виключень).

2.5. У випадку прийняття умов цього Договору, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт Оферти, набуває статусу Замовника. Акцептом є факт  замовлення товарів на сайті horecamarket.com.ua та/або  замовлення товарів за телефоном.
2.6. Оферта, всі додатки до неї, а також вся додаткова інформація про товари, оприлюднена на сайті horecamarket.com.ua.

2.7. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Оферти.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. ТОВ, у якості повіреного відповідно до ст.1000 ЦК України, на підставі замовлень Замовника, виконує доручення Замовника (який виступає - довірителем) на формування замовлення, придбання та доставку непідакцизних товарів від імені та за рахунок Замовника у відповідності із умовами та за цінами, встановленими на сторінках інтернет-сайта та які визначені торговими партнерами ТОВ, з врахуванням особливостей, що викладені нижче.

3.2. Замовник натискаючи віртуальну кнопку "Купити" на сторінках (розділах) інтернет-сайту оформлює замовлення, а саме, цим надає доручення ТОВ на придбання та доставку відповідних товарів від імені та за рахунок Замовника.

3.3. Доставка товарів, які були замовлені та придбані Замовником, здійснюється ТОВ або третьою особою (Перевізником) за дорученням ТОВ. Замовник має право забрати (отримати) товар самостійно. Замовнику при оформлені замовлення надається право вибору способу доставки.

3.4. Фізична або юридична особа вважається такою, яка прийняла всі умови Оферти (акцепт Оферти) в повному обсязі та без виключень з моменту вказаного в п. 2.5. цього Договору. У випадку акцепту Оферти одним з вищезазначених способів, фізична або юридична особа вважається такою, що уклала з ТОВ даний договір та набуває статусу Замовника.
3.5. Для виконання зобов’язань за цим Договором ТОВ має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо.

3.6. ТОВ має право передати виконання зобов’язань за цим договором іншій особі (замісникові) повністю або в частині на вибір ТОВ.

3.7. Сторони домовились, що ТОВ виконав свої зобов’язання за цим договором після передачі (отримання) Замовнику замовлених Товарів.

 

4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Замовник може оформити замовлення самостійно на сайті  або за телефонами, зазначеними на сайті, на умовах даного Договору.

4.2. При оформлені замовлення на сайті Замовник зобов’язаний надати про себе наступну інформацію:
•    П.І.Б. (для фізичних осіб) або повне найменування, код ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

•    адресу доставки Товару;

•    контактний телефон;

•    електронну пошту.

4.3. Волевиявлення Замовника здійснюється шляхом внесення останнім відповідних даних у форму замовлення на сайті або подачі замовлення за телефонами.
4.4. Інтернет-сайт та ТОВ можуть здійснюватити редагування інформації замовлення та інформації про Замовника для уточнення лише за згодою Замовника.

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР 

5.1. Товар представлений на сайті через фото- та/або відео-зразки та/або опис товару, в разі відсутності його зображення.

5.2. Кожний фото- та/або відео-зразок супроводжується текстовою інформацією: найменування, розміри (при необхідності), інформаційною ціною (яка може включати вартість доставки та вартість іншіих послуг, які надаються ТОВ) та описом товару.
5.3. Всі інформаційні матеріали, які представлені в інтернет-супермаркеті, носять довідковий характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики товару, включаючи колір, розмір, форми та іншого. У випадку виникнення у Замовника питань, які стосуються властивостей, характеристик товару та іншого, Замовник повинен, перед оформленням замовлення, звернутися до інтернет-сайту за телефонами зазначеними на сайті для з’ясування повної інформації про товар.
5.4. За проханням Замовника інтернет-сайт зобов’язаний сприяти в надані (по телефону або через електрону пошту) інформації, необхідної та достатньої, з точки зору Замовника для прийняття ним рішення про придбання товару (та/або надання доручення на придбання та доставку товару).

5.5. Замовник повідомлений про те, що придбаває товар із знижкою, у зв’язку із його недоліками (дефектами), позбавляється права посилатися на них в подальшому.
5.6. Замовник повідомлений про те, що товар, зазначений у рахунку окремими позиціями у будь-якому випадку не є комплектом.


6. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Замовник вправі оформити замовлення на будь-який товар, який представлений на сторінках інтернет-сайту. Кожний товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Виключення із зазначеного правила вказані при описі кожного товару у випадку проведення акцій, зняття товару з продажу та інше. Замовлення (доручення на придбання та доставку товара) може бути оформлене Замовником за телефонами, зазначеними на сайті, або оформлене самостійно за допомогою "електронної корзини" на сайті. Подробиці оформлення замовлення через сайт описані в Розділу «Как заказать».
6.2. Після оформлення замовлення (та/або доручення на придбання та доставку товара) представник інтернет-сайту на контактний телефон Замовника відправляє SMS-повідомдення з підтвердженням прийняття замовлення, а у разі, якщо Замовник вказав E-mail, йому на E-mail приходить повідомлення, що містить рахунок із зазначенням найменування, розміру, ціни вибраного товару та загальної суми замовлення. Отримання SMS-повідомдення та/або повідомлення на E-mail Замовником є підтвердженням прийняття замовлення. В подальшому представник інтернет-сайту може зв’язатися з Замовником (по телефону або через електрону пошту) для уточнення інформація щодо умов замовлення та доставки.

6.3. При неможливості замовлення, придбання та доставки товару (та/або виконання доручення на придбання та доставку товара) представник інтернет-сайта зобов’язаний довести це до відома Замовника (по телефону або через електронну пошту).
6.4. Замовник вправі зробити попереднє замовлення (та/або оформити доручення на придбання та доставку товара) на тимчасово відсутні товари.

6.5. При відсутності товару Замовник вправі замінити його іншим товаром або анулювати замовлення.
6.6. Замовлення обробляється з моменту його отримання.

6.7. Строк виконання замовлення на продаж, придбання та доставку товару зазначається в рахунку та відповідно до заявки Замовника, що подана через інтернет-супермаркет в порядку вказаному в п.4 цього Договору.


7. ЦІНА ТОВАРУ

7.1. Ціна товару на сторінках інтернет-сайта зазначається в гривнях за одиницю товару та/або одиницю виміру та є інформаційною.

7.2. Зазначена на сайті ціна товару може бути змінена ТОВ та/або інтернет-сайтом в односторонньому порядку, при цьому ціна на замовлений Замовником товар не підлягає зміні, якщо він підлягає доставці протягом 6 годин з моменту оформлення замовлення. В разі, коли виконання замовлення Замовника (доставка) здійснюється за замовленням Замовника, поданим згідно статті 4 цього Договору, після 18 години 00 хвилин, поточного дня, ціна Товару може бути змінена в односторонньому порядку відповідно до ціни наступного дня (відповідно до щоденної зміни ціни товарів), про що Замовник повідомляється представником інтернет-сайту під час погодження замовлення.

7.3. Повна вартість замовлення складається із:

- компенсації витрат на придбання від імені та за рахунок Замовника підакцизних товарів;
- вартості інших непідакцизних товарів;

- вартості послуг з доставки та виконання доручення у відповідних замовленнях.
7.4. Детальні інформація про каталожну вартість товарів та вартість доставки товарів зазначена на сайті в розділах «Оплата» та «Доставка».
7.5. Відповідно до ст.1002 цк України Замовник оплачує ТОВ послуги з виконання доручення на прибання та доставку відповідних товарів за умовами визначеними ТОВ.

Інформаційна ціна на інтернет-сайті може включати суму компенсації за придбання відповідного товару та сумму послуг з виконання доручення на придбання та доставку відповідного товара.


8. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ 

8.1. Порядок відшкодування витрат ТОВ у зв’язку з виконанням цього Договору та порядок оплати вартості придбаного товару, зазначений на сайті в розділі «Оплата». При необхідності порядок та умови відшкодування витрат ТОВ з виконання доручення та оптати вартості товарів та послуг обговорюються Замовником з представником інтернет-сайту.
8.2. Відшкодування витрат ТОВ у зв’язку з виконанням цього Договору та оплата вартості придбаних товарів та послуг здійснюється в готівковій або безготівковій формі. Замовник зобов’язаний відшкодувати витрати ТОВ у зв’язку з виконанням цього Договору та оплатити вартість придбаних товарів до або в момент передачі йому замовленого товару ТОВ або перевізником, який здійснює доставку товару. Відшкодування витрат ТОВ у зв’язку з виконанням цього Договору та оплата вартості придбаних товарів, також, може бути проведена способом безготівкового перерахування грошових коштів.
8.3. Розрахунки між Сторонами в рамках цього Договору здійснюються в національній валюті – гривнях.


9. ДОСТАВКА ТОВАРІВ

9.1. Способи, порядок та строки доставки товару зазначені на сайті в розділах «Оплата» та «Доставка». Порядок та умови доставки замовленого товару погоджуються Замовником з представником інтернет-сайта.

9.2. Самовивіз товару:

9.2.1. Замовник отримує товар за Замовленням за місцем узгодженим з ТОВ. Адреса та режим роботи зазначені на сайті horecamarket.com.ua в розділі «Контакты».
9.2.2. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження товару переходить до Замовника з моменту передачі товару Замовнику або його Представнику шляхом підписання Сторонами  товарного чеку та/або замовлення (та/або доручення на придбання та доставку товара) на доставку.

9.3. Доставка товару здійснюється власними силами ТОВ відповідно до умов доставки замовленого товару, або із залученням третіх осіб (перевізника).
9.3.1. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження товару переходить до Замовника з моменту передачі товару Замовнику або його Представнику шляхом підписання Сторонами  товарного чеку та/або замовлення на доставку.
9.3.2. При доставці товар передається Замовнику або Представнику.
9.4. Вартість доставки товару в рамках кожного замовлення розраховується виходячи із ваги всіх замовлених товарів, адреси доставки замовлення, тарифів на доставку, які описані на сайті в розділі «Доставка» та оплачується Замовником.
9.5. Замовник зобов’язаний прийняти товар в кількості та асортименті в момент його приймання.
9.6. При отриманні товару Замовник повинен в присутності представника ТОВ перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам, що зазначені в товарному чеку та/або замовленні (дореченні) на доставку (найменування товару кількість, комплектність, тощо).

9.7. Замовник або Представник Замовника при прийманні товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку та/або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього виду та комплектності товару.


10. ГАРАНТІЇ НА ТОВАР

10.1. Строк придатності Товару (-ів) встановлюється Виробником та позначається на упаковці Товару (-ів).


11. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ 

11.1. Замовник вправі відмовитись від непідакцизного товару в будь-який час до його передачі, а після передачі непідакцизного товару – в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

11.2. Повернення непідакцизного товару належної якості можливе у випадку, якщо збережено його товарний вид, споживчі якості, а також документ, що підтверджує факт та умови замовлення зазначеного товару.

11.3. Замовник не вправі відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Замовником, який його придбав, (в т.ч. не стандартні (по бажанню Замовника) розміри та інше). Підтвердженням того, що річ має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що зазначені в інтернет-супермаркеті.
11.4. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресами, зазначеним на сайті в розділі «Контакты».
11.5. При відмові Замовника від непідакцизного товару належної якості ТОВ повертає грошові кошти в розмірі вартості такого Товару, за виключенням витрат ТОВ на доставку товару, що повертається.

11.6. Повернення суми, зазначеної в п.11.5. здійснюється одночасно з поверненням товару.12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

12.1. Сторони несуть відповідальність передбачену діючим законодавства України та цим Договором.
12.2. ТОВ не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Замовнику внаслідок неналежного використання ним товарів, замовлених в інтернет-супермаркеті.
12.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили.


13. ІНШІ УМОВИ

13.1. До правовідносин між Замовником та ТОВ застосовується діюче законодавство України.
13.2. У випадку виникнення питань та претензій з боку Замовника він повинен звернутися до Центру обслуговування клієнтів за телефонами: 0-800-753-752 або по e-mail: info@horecamarket.com.ua
13.3. Цей Договір вступає в силу з моменту акцепту Замовником цієї Оферти, відповідно до п.2.5 Договору, та діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.
13.4. Всі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.
13.5. ТОВ та Інтернет-сайт залишає за собою право розширяти та скорочувати товарну пропозицію на сайті, регулює доступ до замовлення будь-яких товарів, а також призупинити чи припинити замовлення будь-яких товарів на власний розсуд.


14. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

14.1. При реєстрації на інтернет-сайті Замовник  залишає свої персональні дані, в тому числі:
- прізвище, ім’я, по-батькові;

- дата народження;

- адреса доставки;

- номер телефону;

- електронну адреса (e-mail);

- інші;

14.2. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на інтернет-сайті, Замовник дає свою добровільну безвідкличну згоду на обробку і використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010р.

14.3. ТОВ та інтернет-сайт використовують отримані Персональні дані для цілей виконання доручення та продажу Товарів і надання послуг, визначених цим Договором, для просування послуг, що надаються ТОВ, у тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

14.4. ТОВ та інтернет-сайт зобов'язуються не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання ТОВ та інтернет-сайтом інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з ТОВ, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами законодавства.

14.5. Якщо Замовник не бажає, щоб ТОВ та інтернет-сайт продовжував обробляти персональні дані, то Користувачеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Замовник не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-сайта.
14.6. Замовник несе відповідальність за підтримку своїх персональних даних в актуальному стані. ТОВ та інтернет-сайт не несуть відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.


АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ:

ТОВ «ХОРЕКАМАРКЕТ»
Адреса: м.Київ, вулиця СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 4А, офіс 2
Код ЄДРПОУ: 41361065

Банк отримувач: ПАТ «Приватбанк»
р/р:
МФО:
Свідоцтво платника ПДВ:

Список просмотренных товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста
AlfaSystems GoPro GP261D21
Приоритет:
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке